Jdi na obsah Jdi na menu
 


Děti v posledním roce předškolního vzdělávání

 

  • Omlouvání dětí v posledním roce předškolního vzdělávání

- podmínky pro omlouvání dětí si můžete stáhnout zde: omlouvání dětí

 

  •  Články pro rodiče

- zajímavé články pro rodiče budoucích školáků si můžete přečíst zdewww.hanaotevrelova.cz 

                                                                                        

  •  Činnosti pro "školáky" - probíhají denně v době od 13.15 do 14.00 hod. V průběhu roku se po týdnu střídají p. učitelky:

 

 Zdena Donátová

- Rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky - uvolňování paží, zápěstí, cvičení s prsty, příprava na psaní, rozvoj zrakové diferenciace, samostatnosti.

  

Jana Serbusová, DiS.

- Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní - práce s pohádkou, utváření kladného vztahu ke knihám, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, vnímání a chápání textu, umět reprodukovat text.

- Logopedická prevence - podněcování řečových schopností a dovedností dětí, rozvoj  slovní zásoby, rytmická cvičení, artikulační a dechová cvičení, rozvoj motoriky mluvidel.

 

Bc. Marcela Coblová

- Rozvoj předmatematických dovedností - práce s geometrickými tvary, třídění prvků, jednoduchá číselná řada, základní matematické pojmy.

- Logopedická prevence- mototorická cvičení mluvidel, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, slovní zásoby.

 

Bc. Stanislava Nádvorníková

- Rozvoj sociokulturních dovedností (sebepojetí, city, vůle) - práce s knihou Sirínek (cestovatel vesmírem z planety Sírius), práce na projektu Byl jednou jeden svět - rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, rozvoj paměti, komunikace, zpěv + hra na kytaru.

 

Mgr. Tereza Liščáková

- Hudební školička - seznámení se s hudebními nástroji, rozvoj sluchového vnímání (poznat nástroj podle zvuku, na obrázku, zkusit si, jak nástroj zní), rytmické činnosti (hra na Orffovy hudební nástroje, bubínky), poslechové činnosti (kresba a malba na hudbu, naslouchání tónům, zvukům, poznání známé melodie, písně), tanec a hudebně-pohybové hry.

 

Andrea Milecová

-Jóga a relaxační cvičení - aktivity rozvíjející pohybové a koordinační dovednosti, rovnováhu v klidu i pohybu, správné držení těla, správné dýchání a schopnost relaxace, zklidnění organismu, uvědomění si vlastního těla.

 

Tereza Císařová

- Putování s Lipáčkem po naší vlasti - rozšiřování znalostí v environmentální oblasti, vytvářet vztah k domovu, k zemi, ve které žijeme. Probouzet zájem a citový vztah, objevování zajímavých míst naší vlasti. Činnosti a hry s interaktivním programem "Moje vlast".

 

 

Sboreček

- dětský pěvecký sbor Koťátka pod vedením T. Liščákové a S. Nádvorníkové

- úterý od 12.15 do 13.00 hod.