Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán akcí

 

 

Plán akcí na školní rok 2019/20

 

Září

 

• adaptační období

• schůzka s rodiči dětí, které příští školní rok nastupují do ZŠ (schůzka s rodiči dětí, které nově nastoupily do MŠ proběhla koncem srpna)

• vzdělávací přednáška z veterinární stanice (pouze předškoláci – 24.9.)

• pozvánka pro rodiče s dětmi na odpolední akci „Kamarádský zahradní piknik“ - posezení, zdravé pohoštění, společné poznávání, kreslení na chodníčky, práce s přírodninami, výroba pochoutky (24.9.)

• během podzimního období pomoc při práci na zahradě MŠ – hrabání listí, zametání, úklid

 

Říjen

 

• zahájení nadstandardních činností (sboreček, logopedie, výchovně-vzdělávací činnosti s předškoláky)

• divadelní představení v MŠ s názvem O pyšné žirafě – Divadlo Matýsek (4.10.)

• hudební vystoupení sborečku na městském úřadu v Rumburku – Vítání občánků

focení dětí (16.10.)

spolupráce s SPC Rumburk – diagnostika dětí s narušenou komunikační schopností (především předškoláci)

• návštěva Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě – expozice „České Švýcarsko – život,

tajemství, inspirace" (předškoláci)

 

Listopad

 

výprava do lesa za zvířátky za doprovodu myslivců – povídání o lese, o zvířátkách, ukázka různých zvuků zvířat, srstí, paroží, plnění úkolů, úklid lesa a krmení zvířátek na zimu

pozvánka pro rodiče s dětmi na odpolední akci „V naší školce straší“- školka se promění v tajemné místo plné strašidelné zábavy (5.11.)

• vzdělávací akce se zaměřením na podporu přírodovědné gramotnosti – Vědecké laborky – vzdělávací instituce Marstafit (7.11.)

 

Prosinec

 

• Mikulášská nadílka v MŠ (spolupráce s DDM)

• divadelní představení Královna Vánoc v MŠ – Divadlo Ve Tři (16.12.)

• pozvánka pro širokou veřejnost na Vánoční koncert v kostele

• pozvánka pro rodiče na Vánoční besídku – přednes básniček, zpěv písní a vánočních koled (odpolední vystoupení dětí)

• vánoční nadílka v MŠ (v průběhu dopoledne)

 

Leden

 

prohlídka betlémů

Tři králové (dopolední akce v MŠ)

• interaktivní výukový program E-Liška zaměřený na enviromentální výchovu – dopoledne v MŠ (8.1.)

 

 

 

Únor

 

• karneval v MŠ (v průběhu dopoledne)

• divadelní představení Malý princ v DK Rumburk – Hudební divadlo dětem (13.2. – pouze starší děti)

• pěvecké vystoupení sborečku na městském úřadu v Rumburku – Vítání občánků

• Sportovní odpoledne - bruslení pro děti a rodiče na zimním stadionu v Rumburku (akční odpoledne plné soutěží, zábavy a bruslení)

 

Březen

 

divadelní představení Kozlík v MŠumělecká agentura AGNEZ (18.3.)

návštěva předškoláků v 1. třídě a seznámení s prostředím základní školy (možnost přesunutí termínu)

• během jarního a letního období práce na bylinkové zahrádce (v průběhu dopoledního pobytu

na školní zahradě)

 

 

Duben

 

• divadelní představení Čertův švagr v DK Rumburk – Divadelní soubor Julie Jurištové (3.4.)

• EKO vycházka (během běžné vycházky v dopoledních hodinách)

Den otevřených dveří v MŠ

• Velikonoce v MŠ – hledání velikonočního zajíčka (v průběhu dopoledního pobytu na školní

zahradě)

Den Země (spolupráce s DDM)

zahájení kurzu předplavecké výchovy pro předškoláky (21.4.)

Čarodějnice v MŠ – čarodějnické dopoledne na třídách nebo na školní zahradě

• návštěva záchytných kotců v Rumburku

 

Květen

 

zápis do MŠ

hudební vystoupení v MŠ Karneval zvířat – Dagmar Čemusová (6.5.)

• pozvánka pro maminky a další členy rodiny na besídku spojenou s oslavou Dne matek

• návštěva pracovníků a zvířátek ze ZOO Děčín – v rámci akce „Korunka pro ZOO“

(dopoledne v MŠ)

• pěvecké vystoupení sborečku na městském úřadu v Rumburku – Vítání občánků

• focení dětí – třídní foto

 

Červen

 

• oslava Dne dětí hry a soutěže dopoledne v MŠ

školní výlet

• nábor do ZUŠ (zpívání a rytmizace)

• pozvánka pro rodiče s dětmi na závěrečnou akci MŠ zábavné rozloučení se školním rokem a rozloučení s dětmi odcházejícími do 1. třídy

• závěrečné pěvecké vystoupení sborečku